Sertifiserings-
tjenester

– Vi er Norges ledende sertifiseringsorgan for norsk havbruksnæring

Safety through technology

Alle flytende akvakulturanlegg skal ha anleggssertifikat før de kan tas i bruk. Prosessen frem til utstedelse av anleggssertifikat innebærer enn rekke sertifiseringstjenester. Sertifiseringer gjøres i henhold til NS 9415:2009 og NYTEK-forskriften. 

For landbaserte anlegg skal kar, rør og slanger være produktsertifisert i samsvar med krav fastsatt i NS 9416:2013. Produktsertifikatet gjelder for ett bestemt produkt og skal utstedes til produsent, dennes representant eller eventuell leverandør.

Aquastructures er akkreditert av Norsk Akkreditering for alle disse tjenestene. I tillegg sertifiserer vi service av nøter og utlegger av fortøyning.

Vi hjelper deg gjerne med sertifiseringstjenester:

FREDRIK VIK RØTTINGEN

FREDRIK VIK RØTTINGEN

Teknisk inspektør

Tlf: + 47 94 02 20 19
fredrikvik@aquastructures.no

TORE ÅMÅS

TORE ÅMÅS

Teknisk inspektør

Tlf: +47 47 92 66 35
tore@aquastructures.no

Ta gjerne kontakt:

Aquastructures AS

Adr: Kjøpmannsgata 21, 7013 Trondheim

Epost: mail@aquastructures.no

Telefon: +47 73 83 17 47